>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Vũ Thị Hải YếnThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:haiyeniop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Bách khoa Paris, Pháp
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học

> Công bố khoa học của Vũ Thị Hải Yến