>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Lê TùngThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:nltungiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Ohio, Hoa Kỳ
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn