>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Vũ Thúy HườngNghiên cứu viên

Học vị:Cử nhân
Email:vuhuongiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Maryland, College Park, MD, USA
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học

> Công bố khoa học của Vũ Thúy Hường