>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Như ĐạtCộng tác viên

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Email:nndatiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Duy Tân
Chức danh:Cộng tác viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn

> Công bố khoa học của Nguyễn Như Đạt