>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Chu Thùy AnhNghiên cứu viên chính

Học vị:Tiến sỹ
Phòng làm việc:
Điện thoại:
Fax:+84 24 37669050
Email:ctanhiop.vast.ac.vn

> Công bố khoa học của Chu Thùy Anh