>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Huy ViệtNghiên cứu viên cao cấp

Tiến sỹ Vật lý, Trường Quốc tế về Nghiên cứu Tiên tiến (Trieste, Italy), 2008
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2001

Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Phòng làm việc:12
Điện thoại:+84 024 37660224
Fax:+84 024 37662107
Email:nhvietiop.vast.ac.vn

> Công bố khoa học của Nguyễn Huy Việt