>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Thị Thùy NhungNghiên cứu viên

Tiến sỹ Vật lý, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCNVN, 2020
Thạc sỹ Vật lý 2, Đại học Cergy Pontoise, 2013
Thạc sỹ Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Cử nhân Sư phạm Vật lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

Phòng làm việc:22
Điện thoại:+84 024 37660223
Fax:+84 024 37662107
Email:ntnhungiop.vast.ac.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý các hệ cô đặc, Vật lý sinh học

> Công bố khoa học của Nguyễn Thị Thùy Nhung