>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Trịnh Xuân HoàngNghiên cứu viên cao cấp

Tiến sỹ Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, 2000
Cử nhân và kỹ sư Quang điện tử, Đại học Bách khoa Vác-sa-va, 1996

Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Chức vụ:Giám đốc Trung tâm Vật lý tính toán
Phòng làm việc:24, Nhà 2H
Điện thoại:+84 024 37660706
Fax:+84 024 37662107
Email:hoangiop.vast.ac.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học và vật lý chất mềm, Vật lý tính toán
Trang web cá nhân:http://www.iop.vast.ac.vn/~hoang/

> Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng