>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Khách

Chi-Keung Chan

Chức danh, học vị:GS
Cơ quan, Nước:Institute of Physics, Academia Sinica, Taiwan
Ngày đến:29-12-2015
Ngày đi:05-01-2016