>> Center for Theoretical Physics

Research

Research grants


NoGrant titleTime of proceedingDirectorType of grant
1Nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng về các phân tử sinh học và sự bám dính sinh học 4/2020 - 4/2022Trịnh Xuân HoàngGrant funded by NAFOSTED