>> Center for Theoretical Physics

Research

Research grants


NoGrant titleTime of proceedingDirectorType of grant
1Động lực học và hành xử pha của các polymer sinh học trong các mô hình đơn giản 4/2017 - 4/2019Trịnh Xuân HoàngGrant funded by NAFOSTED
2Các mô hình hiệu dụng trong nghiên cứu đặc tính truyền dẫn của graphene đa tinh thể và các vật liệu hai chiều khác 5/2016 - 5/2018Nguyễn Huy ViệtGrant funded by NAFOSTED
3Các tính chất electronic của các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu hai chiều liên quan 8/2016 - 8/2018Nguyễn Văn LiễnGrant funded by NAFOSTED
4Phương pháp mô hình hóa vật lý và một số ứng dụng cho các hệ không đơn giản 5/2016 - 5/2018Nguyễn Ái ViệtGrant funded by NAFOSTED