>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


STTTên đề tàiThời gian thực hiệnChủ nhiệm đề tàiLoại đề tài
1Nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng về các phân tử sinh học và sự bám dính sinh học 4/2020 - 4/2022Trịnh Xuân HoàngĐề tài NAFOSTED
2Mô hình vật lý và mô phỏng cấu trúc nano plasmonic trong ứng dụng quang nhiệt và khai thác năng lượng mặt trời 4/2019 - 4/2021Đỗ Thị NgaĐề tài NAFOSTED
3Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nano tinh thể SiGe: thực nghiệm và mô phỏng 1/2018 - 1/2020Nguyễn Huy ViệtĐề tài HTQT cấp Viện KHCNVN
4Các mô hình hiệu dụng trong nghiên cứu đặc tính truyền dẫn của graphene đa tinh thể và các vật liệu hai chiều khác 5/2016 - 5/2018Nguyễn Huy ViệtĐề tài NAFOSTED