>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


STTTên đề tàiThời gian thực hiệnChủ nhiệm đề tàiLoại đề tài
1Nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng về các phân tử sinh học và sự bám dính sinh học 4/2020 - 4/2022Trịnh Xuân HoàngĐề tài NAFOSTED