>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


STTTên đề tàiThời gian thực hiệnChủ nhiệm đề tàiLoại đề tài
1Mô hình vật lý và mô phỏng cấu trúc nano plasmonic trong ứng dụng quang nhiệt và khai thác năng lượng mặt trời 4/2019 -4/2021Đỗ Thị NgaĐề tài NAFOSTED
2Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nano tinh thể SiGe: thực nghiệm và mô phỏng 1/2018 - 1/2020Nguyễn Huy ViệtĐề tài HTQT cấp Viện KHCNVN
3Các mô hình hiệu dụng trong nghiên cứu đặc tính truyền dẫn của graphene đa tinh thể và các vật liệu hai chiều khác 5/2016 - 5/2018Nguyễn Huy ViệtĐề tài NAFOSTED
4Các tính chất electronic của các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu hai chiều liên quan 8/2016 - 8/2018Nguyễn Văn LiễnĐề tài NAFOSTED