>> Center for Theoretical Physics

Computer Cluster

Configuration

Hệ thống cụm máy tính (computer cluster) của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán được đầu tư lần đầu vào năm 2006. Hệ thống ban đầu gồm 1 nút chủ và 8 nút tính toán (8x2=16 cores), hoạt động từ năm 2007, với năng lực tính toán 67 GFlops.

Năm 2011, hệ thống được nâng cấp thông qua dự án Phòng máy tính đa năng. Hệ thống mới được đưa vào sử dụng từ ngày 09-04-2012. Hệ thống hiện nay gồm 5 máy tính kết nối theo cấu trúc Beowulf, gồm 1 nút chủ (master node) và 4 nút tính (computing nodes) với 28 cores và năng lực tính toán ~200 GFlops.

Cấu hình CPU và bộ nhớ của các máy tính:

NodeType CPU # cores SpeedRAM
tcpmaster Intel(R) Core(TM) i5-4460 43.2Ghz 8GB
c01 computing AMD Phenom(tm) II X6 1090T63.2Ghz8GB
c02computing AMD Phenom(tm) II X6 1090T63.2Ghz8GB
c03computing AMD Phenom(tm) II X6 1090T63.2Ghz8GB
c04computing AMD Phenom(tm) II X6 1090T63.2Ghz8GB

Bộ chuyển mạch

24-port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

Bộ lưu điện

APC Smart UPS 3000VA (2 bộ)

Hệ điều hành

CentOS 6.9 (64 bit) Linux