>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | >

Mini-workshop on "Particle physics, astrophysics and cosmology"
10/08 - 10/08/2019
Hà Nội

44th Vietnam Conference on Theoretical Physics (VCTP-44)
29/07 - 01/08/2019
Đồng Hới