>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

Lớp học ICTP về Vật lý nano: Những vấn đề lý thuyết và tính toán (Hanoi, 14-25/9/2009)
14/12 - 25/12/2009
Hà Nội

Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về Vật lý vị (ICFP09)
24/09 - 30/09/2009
ĐH Dược Hà Nội (No. 19, Le Thanh Tong Street, Hanoi, Vietnam)

Lớp học về Tính toán nâng cao và Công nghệ tính toán lưới dành cho nghiên cứu lần thứ hai
21/09 - 02/10/2009
Viện Tin học Pháp ngữ, ngõ 42 phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội

Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 của Hiệp hội Châu Á về Khoa học Vật liệu tính toán (ACCMS5)
07/09 - 11/09/2009
Khách sạn Melia Hà Nội

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 34
03/08 - 06/08/2009
ĐH Quảng Bình

Lớp học về Vật lý trên máy LHC
05/01 - 10/01/2009
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội