>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 13
25/12/2006 - 06/01/2007
Nha Trang

Lớp học Mô phỏng và Vật lý mô hình hóa lần thứ 5
22/11 - 23/11/2006
Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 31
22/08 - 25/08/2006
Cửa Lò, Nghệ An

Hội nghị Quốc tế "6th Rencontres du Vietnam, Nanophysics: from fundamentals to applications"
06/08 - 12/08/2006
KS. Sofitel Plaza, 1 Thanh Niên, Hà Nội

Lớp học về vật lý nano
31/07 - 05/08/2006
Hội trường tầng 3, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Hà Nội

Khóa học về vật lý năng lượng cao
31/07 - 04/08/2006
p. 211, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Hà Nội

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 12
26/12/2005 - 07/01/2006
Đại học Quốc gia Hà Nội, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội