| Home | 2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Tiếng việt |

11/6/2019, Tuesday

Geometry of Einstein-Podolsky-Rosen correlations
    Speaker: Ass. Prof.Dr. Nguyen Huy Viet
    (Trung tâm Vật lý tính toán)
    Time: 10h00
Place: Room 62, Build. 2H, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi
 
 

Month: | 04 || 05 || 06 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn