Trợ giúp nghiên cứuTin tổng hợp hàng tuần

Các hoạt động khoa học

Xemina

  • (18/07/2014)
  • - Phát triển hệ hiển vi huỳnh quang phân giải thời gian có khả năng phát hiện đại phân tử phức hợp của gd/tb ứng dụng cho hiện ảnh huỳnh quang của atherothrombosis
    - Định lượng số photon quang điện trung bình của một pixel trong camera EMCCD

Hội nghị

Lớp học

Username:

Password:

Domain:

Các trang liên kết

 
 

Copyright@2008 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội.
Fax: (84-4) 3766 9050; email: webmaster@iop.vast.ac.vn; Website: http://www.iop.vast.ac.vn